DJ Equipment - Επαγγελματικός Ήχος - Επαγγελματικός Φωτισμός
Αρχική : Ορισμός του DMX512

Στο μέλλον ενδεχομένως να μιλάμε για δίκτυα ελέγχου φωτισμού Art-Net, αλλά ας δούμε το πώς και το γιατί δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο πρωτόκολλο επικοινωνίας. Κατανοώντας το τι ακριβώς είναι το DMX512, μπορούμε να μπούμε στη φιλοσοφία του πως στήνεται και προγραμματίζεται μια εγκατάσταση με έξυπνα συστήματα φωτιμού.

Τι είναι το DMX 512;

Είναι το τυποποιημένο πρωτόκολλο βιομηχανίας που χρησιμοποιείται για να ελέγξει τον εξοπλισμό φωτισμού και αναπτύχθηκε για να δημιουργήσει μια κοινή διεπαφή μεταξύ του εξοπλισμού φωτισμού και του εξοπλισμού ελέγχου (κονσόλες φωτισμού).

Μερικά έτη πριν, υπήρξε μια όλο και περισσότερο μεγαλύτερη πίεση να καθοριστούν πρότυπα σε αυτόν τον τομέα. Ωθημένη από τους τεχνικούς θεάτρων που ψάχνουν μια τυποποιημένη διεπαφή, το 1986 η επιτροπή του USITT (Ηνωμένο ίδρυμα για την τεχνολογία θεάτρων) εισήγαγε το πρωτόκολλο DMX. Το 1990, ανανεώθηκε στην έκδοση αυτή που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα. DMX 512 είναι ακριβώς ένα πρωτόκολλο επικοινωνιών, όμως η πρακτική καλωδίωσης δεν περιγράφεται στα πρότυπα DMX 512, αλλά στις απαιτήσεις της βιομηχανικής διεπαφής EIA485 (επίσης γνωστή ως RS 485), το οποίο πρέπει να ακολουθεί και να διευκρινίζει τις τάσεις, τα ρεύματα και τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται. Τα καλώδια μικροφώνων και άλλα καλώδια ήχου ή σημάτων δύο-πυρήνων (δύο αγωγών) γενικής χρήσης δεν είναι κατάλληλα για τη χρήση με DMX512.

Τα χαρακτηριστικά του DMX 512

Κάθε σήμα DMX επιτρέπει τον έλεγχο μέχρι 512 καναλιών, των οποίων τα δεδομένα στέλνονται σειριακά από το πρώτο, μέχρι το υψηλότερο κανάλι που είναι διαθέσιμο στην κονσόλα ελέγχου. Ένα πακέτο (του DMX512) πληροφοριών θα μπορούσε επίσης να διαβιβάσει δεδομένα σχετικά με μόνο ένα κανάλι. DMX 512 είναι ένα οκτάμπιτο πρωτόκολλο, το οποίο προσφέρει 256 διαφορετικούς συνδυασμούς και επιτρέπει στην πραγματικότητα 256 διαφορετικά επίπεδα για κάθε κανάλι. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα όρια του πρωτοκόλλου DMX 512, το οποίο δεν επιτρέπει στο κανάλι (σε ένα κανάλι μπορεί να αντιστοιχεί ένας βηματικός κινητήρας που ελέγχει π.χ. τα χρώματα ενός ρομποτικού) να ελεγχθεί συνεχώς, αλλά μόνο μέσω 256 "βημάτων". Στην περίπτωση του φωτισμού, η ρύθμισης της έντασης των λαμπτήρων που χρησιμοποιεί 256 βήματα, είναι στην πραγματικότητα συνεχής. Κάθε μονάδα που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο, μπορεί να καταλάβει ένα κανάλι (όπως είναι κανονικά η περίπτωση με τους αυξομειωτές έντασης φωτισμού) ή διάφορα κανάλια (όπως τα ρομποτικά (scanners, moving heads), τα οποία μπορούν ακόμη και να απαιτήσουν 20 και παραπάνω κανάλια το κάθε ένα). Έτσι οι μονάδες (μονάδα, θεωρείται ένα scanner, ένα color changer, ή οποιαδήποτε συσκευή που χρησιμοποιεί πρωτόκολλο DMX 512) πρέπει να τεθούν ώστε να λαμβάνουν και να διαβάζουν το κανάλι που είναι προοριζόμενο για αυτές, από τα 512 που μπορούν να σταλούν από την κονσόλα φωτισμού. Αυτή τη στιγμή, η πλειοψηφία των συσκευών αποστολής σημάτων DMX (κονσόλες φωτισμού) και οι δέκτες (ρομποτικά με καθρέπτη, κινούμενες κεφαλές), κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα. Έτσι το αδύνατο σημείο μιας εγκατάστασης θα μπορούσε να είναι ο τύπος των χρησιμοποιούμενων καλωδίων και τους τρόπους τους οποίους θα προετοιμαστεί η γραμμή DMX.

Η σημασία των καλωδίων

Πρέπει να είναι σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά EIA485 και, σύμφωνα με τις προδιαγραφές DMX512, πρέπει να είναι του καλυμμένου τύπου (2-ζέυγη), ακόμα κι αν αυτή τη στιγμή είναι ικανοποιητικό να εγκατασταθεί μόνο ένα καλυμμένο ζευγάρι. Στην πραγματικότητα, το δεύτερο καλυμμένο ζευγάρι απαιτείται για τις μελλοντικές αναπροσαρμογές, έτσι τα καλώδια με ένα ζευγάρι δεν συμμορφώνονται με τον κανονισμό. Το ίδιο πράγμα ισχύει για τους συνδετήρες καλωδίων: εκείνα που περιγράφονται στον κανόνα USITT DMX 512 είναι 5pin XLR. Είναι επομένως σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι οι συνδετήρες XLR 3pin που χρησιμοποιούνται μερικές φορές σε μερικές μονάδες (ακόμα κι αν λειτουργούν σωστά) δεν είναι σύμφωνα με τα πρότυπα DMX 512.

Ένας άλλος παράγοντας που συχνά δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την προετοιμασία μιας γραμμής σημάτων DMX512 είναι ο τερματισμός του σήματος DMX. Ο τερματισμός γίνεται με έναν αντιστάτη κατάλληλης τιμής στο τέλος του καλωδίου DMX (δηλαδή στο τελευταίο ρομποτικό που συνδέεται πάνω στη γραμμή DMX), προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι μόλις φθάσει στο τέλος της γραμμής, το σήμα DMX512 δεν θα επιστραφεί πίσω κατά μήκος του καλωδίου, το οποίο θα μπορούσε να αγνοήσει και να αλλοιώσει το αρχικό εξερχόμενο σήμα (κάτω από κανονικές συνθήκες και με ορισμένα μήκη καλωδίων).

Το μήκος της γραμμής και ο μέγιστος αριθμός των ρομποτικών που μπορούν να συνδεθούν είναι δύο λεπτότερα σημεία που λαμβάνονται υπόψη. Σύμφωνα με τους κανόνες, το μέγιστο θεωρητικό μήκος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 500 μέτρα και εάν πρέπει να συνδεθούν περισσότερες από 32 μονάδες, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ένας ενισχυτής διανομής DMX.

Tα παρακάτω είναι μια περίληψη των μέσων και των κανόνων που ορίζει το πρωτόκολλο DMX 512:

Αγωγός: Σύμφωνος με τους κανόνες του EIA485 για τη χρήση 250 baud, σύνθετη αντίσταση 110 ohm, χαμηλής χωρητικότητας, με δύο καλυμμένα συνεστραμμένα ζεύγη.

Καλωδίωση: συνδετήρας XLR 5pin που συνδέεται με το καλώδιο ως εξής:

- ακίδα 1: κοινό GND

- ακίδα 2: Σήμα DMX αρνητικό

- ακίδα 3: Σήμα DMX θετικό

- ακίδα 4: πρώτος αγωγός του δεύτερου ζευγαριού

- ακίδα 5: δεύτερος αγωγός του δεύτερου ζευγαριού

Λήξη: αντιστάτης 120 0hm που συγκολλάτε στις ακίδες 2 και 3, στον 5pin αρσενικό συνδετήρα XLR. Η αντίσταση πρέπει να προσαρμοστεί στο τελευταίο ρομποτικό της γραμμής.

Μέγιστος αριθμός μονάδων DMX που συνδέονται:

-32 μονάδες μέγιστο

-500 μέτρα καλωδίωσης DMX

Σημείωση:

-αποφύγετε τα καλώδια DMX, παράλληλα με τα ηλεκτροφόρα καλώδια.ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ

» Εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού DVC3
» DVC4: Ο έλεγχος φωτισμού περνάει σε άλλο επίπεδο!
» DVC4 Interfaces
» Τι είναι το Daslight;
» Ορισμός του DMX512
» DVC3
» DVC2
» Virtual 3D Simulator
» Downloads
» F.A.Q.Daslight
» Forum
» DVC1
» InterfacesΜετάβαση στα Προϊόντα


Συχνές Ερωτήσεις FAQ
Οροι Συναλλαγών
Οροι Χρήσης
Blog
Επικοινωνήστε μαζί μας
Links κατασκευαστών
Χονδρική HsonoΔεν έχετε προσθέσει ακόμη τίποτα στο καλάθι σας.
Copyright © 2007 daslight.gr All Rights Reserved gr | en | fr website designed by Lighthouse